Inhoud Pakket B

► WA-MARKTVERZEKERING

Eigen risico : € 135,- (per aanspraak voor zaakschaden)
Verzekeringnemer : STAH
Verzekerden : Deelnemers van STAH
Dekking : Zeer beperkt
Verzekerd bedrag : € 1.250.000,- per aanspraak
  : Maximaal € 2.500.000,- per jaar
  : Geldt voor alle verzekerden tezamen
Uitsluiting : o.a. Schade aan marktkooplieden onderling
     

De AVB (door de marktkooplieden vaak genoemd: WA-marktverzekering), via het deelnemerschap bij de STAH, dekt uitsluitend de aansprakelijkheid van de deelnemers voort-vloeiende uit het gebruikmaken van een marktkraam en/of verkoopwagen, mits deze zich in stilstaande toestand bevindt, inclusief het opbouwen en afbreken van de kraam en/of verkoopwagen. Deze verzekering is uitsluitend van kracht indien en zover de aansprakelijkheid van de verzekerden niet elders is verzekerd. Gezien het feit dat het deelnemen aan de STAH persoonlijk is, kan ook alleen de deelnemer die vergunninghouder is als verzekerde gezien worden. Er is geen sprake van verzekering onderling. Dit houdt in dat indien de deelnemer schade veroorzaakt aan een marktcollega deze schade niet vergoed wordt volgens de WA-marktverzekering (hiervoor heeft men een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven nodig).

Een voorbeeld
De man in ons voorbeeld is deelnemer van de STAH.
U heeft samen met uw vrouw (dit zou bijvoorbeeld ook uw zoon kunnen zijn) een VOF. Op zaterdag staat u op de markt in Hengelo en uw vrouw staat op datzelfde moment op de markt in Enschede. Tijdens een storm waait het dekzeil van de kraam in Enschede waardoor een bezoeker van de markt een gebroken arm oploopt. Voor deze schade stelt de bezoeker uw vrouw aansprakelijk. Hiervoor kunt u GEEN beroep doen op de WA-marktverzekering. De schade is wel ontstaan door een marktkraam in stilstaande toestand op de markt maar uw vrouw is GEEN deelnemer van de STAH zodat zij ook niet verzekerd is volgens de WA-marktverzekering. Zou deze schade zijn ontstaan in Hengelo (dus bij de deelnemer) dan zou er wel een beroep op de WA-marktverzekering kunnen worden gedaan. Of zou mevrouw zelf deelnemer zijn geweest bij de STAH dan zou ze een beroep kunnen doen op haar eigen WA-marktverzekering
.

Samengevat
• Om aanspraak te kunnen maken op de WA-marktverzekering dient de vergunninghouder deelnemer zijn van de STAH.
• Wordt de vergunninghouder blijvend vervangen volgens een door de gemeente afgegeven vervangvergunning dan dient de vervanger deelnemer te zijn van de STAH.
• Schade toegebracht aan een collega marktkoopman is NIET verzekerd.

Waarom een collectieve WA-marktverzekering?
De STAH heeft een collectieve marktverzekering afgesloten met het oogmerk te kunnen voldoen aan de eis die veel gemeenten stellen aan het verkrijgen van een marktvergunning. De eis van deze gemeenten was er op gericht dat de bezoekers van de markt te allen tijde een beroep konden doen op een schade-uitkering indien daartoe de noodzaak was. De stichting is verzekeringnemer (heeft de verzekering afgesloten), derhalve zijn zij in het bezit van de polis en bijbehorende voorwaarden. Het eigen risico bedraagt € 135,- per aanspraak voor schade aan zaken.

JURIDISCH ADVIESLOKET

Natuurlijk hoopt u er niet mee te maken te krijgen, maar soms ontkomt u niet aan bijvoorbeeld een conflict over uw standplaats. Dan is het prettig te weten, dat u door uw deelname aan STAH gratis juridisch advies kunt inwinnen. En mocht u daarna hulp nodig hebben bij een eventuele procedure dan geldt daarvoor een gereduceerd tarief.

Klik hier voor de voorwaarden

 

[Terug]

 

goedkope verzekeringen afsluiten - © 2009 rifra.nl - sitemap - disclaimer